__________________________________________________________________________________________________________________

Hartelijk welkom op de site van Buro Flex - online ondersteuning.

Mijn naam is Kim Hofmans eigenaar van Buro Flex online ondersteuning. Ik ondersteun ondernemers op gebied van administratie, social media en secretariële taken. Met het steeds evoluerende Internet, is bijna alles mogelijk.

De focus van mij bij het online ondersteunen is het ontzorgen. Zodra u ontzorgt wordt in de werkzaamheden waar u geen tijd voor heeft of misschien niet voldoende kennis van heeft, dan geeft dit u veel rust. U kunt zich dan gaan concentreren op zaken die voor u belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld het binnenhalen van nieuwe opdrachten.

Ik streef naar doelgericht werken, waarbij dienstbaarheid, kwaliteit en het iets kunnen betekenen voor een ander centraal staat, tezamen met een flinke dosis betrokkenheid en ervaring, dit zorgt voor continuïteit in de werkzaamheden.

        

       De voordelen van online ondersteuning  
       ten opzichte van een werknemer:


  • Omdat ik online ondersteun ben ik niet in dienst van de opdrachtgever. U heeft geen personeel in loondienst en heeft geen risico m.b.t. ziekteverzuim en het betalen van sociale premies.
  • Ik maak gebruik van mijn eigen kantoorruimte en apparatuur.
  • Online ondersteuning kan tijdelijk ingezet worden om piek periodes op te vangen of bij een tijdelijk groter project waar tijdelijk ondersteuning bij nodig is.
  • Afhankelijk van de gemaakte afspraken kan de online ondersteuning gemakkelijker en uitgebreider worden ingezet buiten kantooruren.